Monday, September 04, 2006


Adibah semakin jinak dan petah bercerita kepada ku... Rasa nak terbang mendapatkan Leynah yang berpuloh batu.. Adussss...

No comments: