Tuesday, September 05, 2006


Team C7 sapu semua makan. Aku cuma mampu mengalas perut. Terasa makanan yang masok dalam kerongkong ku kesap dan meloyakan. Entahlah Labu. Bukan selera ku dan bang Mat.

No comments: