Monday, September 04, 2006


Ini adalah 'skylight' yang terdapat dipertengahan gua Air Jernih. Kita akan merasa kesujukan angin membelai kita.

No comments: