Tuesday, September 05, 2006


Barangan kraft tangan yang unik dihasilkan oleh orang Punan lalu dijual pada tetamu MULU yang singgah. Sungguh halus dan berseni sekali.

No comments: