Tuesday, April 08, 2008

Next project
Dua minggu bang Mat di rumah, off-week nya. Dia bertukang diluar. Aku mengenyam didalam. Sebelumnya balik kelaut, aku di kerahnya menjahit baju buah hatinya yang sasa ini. Ala Kassimmmmmmm..
Posted by Picasa

No comments: