Friday, February 18, 2005


Bahagianya Dang Ayang diselamatkan oleh kekandanya dari lemas ditelan Sungai Selapon yang cetek airnya( tapi Dang Ayang menidakan kejadian lemasnya itu. Sebenarnya, hanya menduga hati sang suami, kata beliau...) Sorry sis.. Baik sudah ni.. kalau ku ter 'cap' tadi mua mu yang ijau biru atu...

No comments: