Friday, February 18, 2005


Kupu-kupu warna kuning ini lah yang menyambut kedatangan Nina di Sungai Selapon.

No comments: