Tuesday, February 22, 2005



Berkibarlah bendera kita
Megah melambai di angkasa raya
Lambang perjuangan bangsa yang merdeka
Bersatulah membela negara

No comments: