Tuesday, February 22, 2005


BERSAPADU MEMPERKASA MANDIRI BANGSA

Huraian Logo

Panji-panji melambangkan identity negara yang sewajarnya disanjung dan didukung dengan semangat patriotisme.

Warna kuning melambangkan Raja memerintah sebagai pemimpin yang disanjungi dan disayangi.

Huruf jawi yang berwarna hijau melambangkan keagamaan manakala warna biru melambangkan keamanan negara. Bentuk huruf ini juga melambangkan berdiri teguh bangsa Brunei yangmana masyarakatnya mampu mandiri.

Melambangkan Sambutan Hari Kebangsaan Yang Ke-21 menanai semangat patriotisme Sambutan Hari Kebangsaan Ke 20 tahun agar ianya bertambah mantap.

Melambangkan masyarakat dan bangsa Brunei yang penuh dengan budaya bangsa mengikut konsep MIB.

Bersepadu melambangkan kearah kemajuan bangsa yang mampu hidup berdikari dan mandiri.

Huruf jawi dan rumi "21" yang bercantum melambangkan kesatuan dalam mendukung semangat keagamaan dan kedamaian

Dipetik dari web Kementerian Kebudayaan Belia Dan Sukan

No comments: