Friday, February 18, 2005


Diatas bukit dibelakang Ryn tu.. terdapat banyak buah Limpaung hidup subur.

No comments: