Friday, February 18, 2005


Ini buah hutan yang hidup subur di tebing sungai Selapon. Buahnya seakan buah rambutan.

No comments: